Behov for truck til lageret? – Ring 35 97 62 60

styreaksel

Styreaksel er en av komponentene i en gaffeltruck som bidrar til dens evne til å kjøre en ønsket retning. En Styreaksel er den delen som hjulene på gaffeltrucken er montert på.

  • En styreaksel gjør gaffeltrucken stabil mens hjulene roterer rundt den. En styreaksels funksjon er å låse hjulene til plasseringen i forhold til hjulene på gaffeltrucken.
  • En styreaksel er den viktigste delen av hjulene på en gaffeltruck fordi de holder fast hjulene og tillater dem å dreie i forskjellige retninger.
  • Styreakselen, også kalt styrevogge har en akseltapp i hver ende hvor voggen da festes til truckens bakre chassis via disse akseltapper.
  • En styreaksel må være sterk fordi den må tåle vekten på kjøretøyet.

Styreakselen består i hovedsak av; selve styrevoggen, hjulnav, hjulspindel, styresylinder, stag, endeledd, hjullager. På nyere trucker er endeledd skiftet ut med styrelenker, lager og låsebolter.

Toyota gaffeltruck har i tillegg et stabilisator system kalt SAS. Det er en stabiliserings sylinder på ett av hjulene som gjør at trucken kan kjøre i tilnærmet vannrett stilling selv om man kjører i en helling / bakke. Et patentert system som er meget bra.

Aksel fett i en gaffeltruck

Aksel fett er et stoff som brukes for å smøre hjullagre og er et petroleum-basert smørefett. Aksel fett er ofte vann avvisende slik at stoffet klarer det barske miljøet i et hjuloppheng.

For at truckene skal klare de sterke påkjenninger iløpet av en dag, er det viktig at truckens smørepunkter fungerer. Når man bare kjører » så lenge det går » uten å foreta service, vil smørepunktene / fettniplene tilsmusses og tettes. Man risikerer at når man endelig tar service så er niplene så smusset at fettet ikke trenger inn og får smøre slik det er tiltenkt. Derved slites vitale deler og store reparasjoner kan bli nødvendig.

Spesielt trucker som brukes i tøft miljø hvor salt og varme påvirker truckens liv i særlig grad, så er vedlikehold et «must «.

Finner du ikke det du søker? Ta kontakt på telefon 35 97 62 60. Vi har det meste!

quality

Informasjon

Hegna Maskin AS

  35 97 62 60

   916 95 750

.

   Stokkevannveien 12
     3962 Stathelle

  www.hegnamaskin.no

Kontakt oss

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input